A

A

Urzędy i Referaty prowincji
Minister Prowincjalny:   o. Jarosław Kania
Wikariusz Prowincji:  o. Józef Kachel
Zarząd Prowincji (definitorzy): o. Czesław Gniecki, o. Antoni Maciejowski, o. Marek Kurpiel, br. Szymon Łopata, o. Wenancjusz Stasiuk
Sekretarz Prowincji:  o. Kolumban Syty
Ekonom Prowincji: o. Wenancjusz Stasiuk


URZĘDY  I  REFERATY PROWINCJALNE

A. URZĘDY W ZAKRESIE FORMACJI

Sekretarz Formacji i Studiów: o. Czesław Gniecki
Moderator Formacji Ciągłej: o. Czesław Gniecki

            SEKRETARIAT FORMACJI I STUDIÓW

Przewodniczący: o. Czesław Gniecki
Członkowie:  
o. Roland Pancerz rektor WSD
o. Herbert Nesterenko magister kleryków i juniorystów
o. Izydor Wróbel magister nowicjatu
o. Faustyn Kuśnierz magister postulatu
o. Czesław Gniecki moderator formacji ciągłej
o. Augustyn Bielak animator duszpasterstwa powołań
 
            WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE  w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rektor o. Roland Pancerz
Wicerektor o. Konrad Cholewa
Magister kleryków i juniorystów o. Herbert Nesterenko
Wicemagister o. Konrad Cholewa
Ojciec duchowny o. Barnaba Olszewski
Grono wychowawców: o. Herbert Nesterenko
  o. Roland Pancerz
  o. Czesław Gniecki
  o. Konrad Cholewa
Spowiednicy: o. Barnaba Olszewski
  o. Kamil Dziedzic
  o. Mieczysław Żelazny
Dyrektor biblioteki: o. Czesław Gniecki
Ekonom  br.  Szymon Łopata
     
            NOWICJAT

Magister:  o. Izydor Wróbel
Wicemagister: o. Tacjan Mróz
Ojciec duchowny: o. Hipolit Brożek
Grono Wychowawców: o. Izydor Wróbel
  o. Joachim Ciupa
  o. Tacjan Mróz
Spowiednicy: o. Hipolit Brożek
  o. Efrem Obruśnik
  o. Arnold Marek

           POSTULAT

Magister: o. Faustyn Kuśnierz
Wicemagister: o. Sławomir Zaporowski
Ojciec duchowny: o. Honorat Ćwikła
Grono wychowawców: o. Faustyn Kuśnierz
  o. Sławomir Zaporowski

                         
           KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM IM. BŁ. ANASTAZEGO PANKIEWICZA w Łodzi

Dyrektor:      o. Juwenalis Andrzejczak
Prefekt: o. Bartosz Stankiewicz
B. URZĘDY W ZAKRESIE EWANGELIZACJI

Sekretarz Ewangelizacji:   o. Egidiusz Włodarczyk
Koordynator Ewangelizacji:    

SEKRETARIAT EWANGELIZACJI

Sekretarz:  o. Egidiusz Włodarczyk
Członkowie:  
o. Gerwazy Podworski moderator ewangelizacji misyjnej
o. Nikodem Sobczyński  asystent FZŚ
o. Egidiusz Włodarczyk referent ds. rekolekcji i misji ludowych
o. Fabian Wikiera referent LSO i Scholi
o. Alojzy Garbarz referent oaz franciszkańskich
o. Augustyn Bielak      animator duszpasterstwa powołań
  koordynator dzieł Nowej Ewangelizacji
 
EWANGELIZACJA MISYJNA

Animator:                                           o. Gerwazy Podworski

REFERAT D.S. REKOLEKCJI I MISJI LUDOWYCH

Referent:                          o. Egidiusz Włodarczyk


REFERAT LSO I SCHOLI

Referent:                                              O. Fabian Wikiera

REFERAT OAZ FRANCISZKAŃSKICH

Referent:   o. Alojzy Garbarz

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

Animator:    o. Fabian Wikiera
Zastępca:  o. Alojzy Garbarz
  o. Augustyn Bielak

C. INNE URZĘDY I KOMISJE

RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący:    o. Wenancjusz Stasiuk
Członkowie: o. Franciszek Zienkiewicz
  o. Józef Kachel

KOMISJA REMONTOWO-BUDOWLANA I OCHRONY ZABYTKÓW

Przewodniczący: o. Amadeusz Irzyk
Członkowie:  o. Stanisław Górka
  o. Cyprian Moryc

PROWINCJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW

                                          o. Cyprian Moryc
                                  
REFERAT D.S. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Referent: o. NN

WICEPOSTULATURA

Wicepostulator: o. Tytus Fułat
Współpracownik:  o. Aleksander Sitnik

KULT ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PROWINCJI

Animator: o. Krystian Olszewski

ARCHIWUM PROWINCJI

Dyrektor: o. Józef Kachel

BIBLIOTEKA PROWINCJI:

Dyrektor:                            o. Andrzej Pabin

MUZEUM PROWINCJI

Dyrektor: o. Efrem Obruśnik
Współpracownik:  o. Marcin Kozdrach

KOMISJA ARCHIWALNO-BIBLIOTECZNA

Przewodniczący: o. Andrzej Pabin
Członkowie: o. Józef Kachel
  o. Nazariusz Popielarski

WYDAWNICTWO „CALVARIANUM”

Dyrektor:  o. Wenancjusz Stasiuk
   
Rada Wydawnictwa:   o. Romuald Kośla
  o. Cyprian Moryc
  o. Egidiusz Włodarczyk

STUDIO NAGRAŃ i WYDAWNICTWO FONOGRAFICZNE "FANFARA"

Dyrektor:                                o. Julian Śmierciak

„PRZEGLĄD KALWARYJSKI”

Redaktor naczelny:                 o. Franciszek Salezy Nowak

KORESPONDENT PRASOWY PROWINCJI

                                              o. Fidelis Maciołek

ANIMATOR D.S. SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI STWORZENIA

                                              o. Gerwazy Podworski

EGZAMINATORZY DO ŚWIĘCEŃ

                                              o. Emilian Lenart
                                              o. Roland Pancerz

CENZORZY KSIĄŻEK

                                              o. Oktawian Jusiak
                                              o. Edmund Świerczek
                                              o. Romuald KoślaZapraszamy na strony poszczególnych klasztorów i agend prowincjalnych


Zapraszamy na strony poszczególnych klasztorów i agend prowincjalnych