Wspólnota

 o. Izydor Wróbel
magister

o. Tacjan Mróz
wicemagister

o. Hipolit Brożek
ojciec duchowny

bracia nowicjusze:

br. Grzegorz Adamczak
br. Dariusz Jagieła   
br. Łukasz Karpeta   
br. Jakub Strzelecki
br. Marcin Stube
br. Marcin Wyroba