Wspólnota

O. Lucjusz Hozer - gwardian, wikariusz parafii
O. Jozue Wójcik - wikary klasztoru, proboszcz
O. Erhard Olwert - ekonom, wikariusz parafii