Wspólnota

O. Egidiusz Włodarczyk - definitor, gwardian, proboszcz, prof. WSD, doktorant UP JPII
O. Cecylian Szczepanik - wikary klasztoru, wikariusz parafii, ekonom, spowiednik, kaznodzieja
Br. Tadeusz Motyka - jubilat, ogrodnik
O. Kolumban Syty - prof. WSD, spowiednik, kaznodzieja
O. Mieczysław Żelazny - spowiednik, kaznodzieja
O. Lambert Miś - katecheta, spowiednik, kaznodzieja
Br. Ananiasz Korba - zakrystian
O. Terencjan Krawiec - katecheta, spowiednik, kaznodzieja

   
Pro familia:    
O. Patryk Gardocki - duszpasterz w USA
O. Apolinary Szwed - misjonarz w Ziemi Świętej