Wspólnota

o. Franciszek Zienkiewicz  - gwardian, proboszcz
 o. Hadrian Kamas  - wikary klasztoru i parafii, ekonom
br. Tadeusz Motyka  - jubilat, ogrodnik
o. Robert Groń
 - spowiednik i kaznodzieja
o. Lambert Miś  - katecheta, spowiednik i kaznodzieja
o. Nikodem Sobczyński
 - katecheta, prowincjalny asystent FZŚ
o. Sebastian Feret
 - spowiednik i kaznodzieja
 br. Ananiasz Korba  - zakrystian
o. Rufin Kyc
 - katecheta, spowiednik i kaznodzieja