Wspólnota

O. Edgar Semeniuk - gwardian, proboszcz
O. Sebastian Feret - wikary klasztoru, katecheta, spowiednik, kaznodzieja
O. Godfryd Rakoczy - wikariusz parafii, spowiednik, kaznodzieja
O. Albert Drożyński - ekonom, kapelan szpitala, spowiednik, kaznodzieja
O. Adrian Loryś - referent ds. duszpasterstwa trzeźwości, katecheta, kapelan sióstr, spowiednik, kaznodzieja
Br. Piotr Zadora - zakrystian
O. Demetriusz Kmieć - katecheta, spowiednik, kaznodzieja