Wspólnota

O. Bruno Nocoń - gwardian, proboszcz
O. Ernest Paradysz - wikary klasztoru, ekonom
O. Lucjusz Wilk - wikariusz parafii, spowiednik, kaznodzieja
O. Norbert Banaszek - spowiednik, kaznodzieja, asystent FZŚ
O. Ireneusz Urban - kapelan szpitala, spowiednik, kaznodzieja
Br. Maksym Zemanek - zakrystian
O. Amos Smolarek - katecheta, spowiednik, kaznodzieja
O. Jordan Dąbrowski - katecheta, spowiednik, kaznodzieja
O. Radosław Gulba - kapelan Sióstr Antonianek, spowiednik, kaznodzieja
     
Szkoła:    
O. Juwenalis Andrzejczak - dyrektor Szkół Bernardyńskich
O. Bartosz Stankiewicz - pedagog  Szkół Bernardyńskich, spowiednik, kaznodzieja