Wspólnota

O. Radomił Wójcikowski - gwardian, proboszcz, doktorant KUL
O. Jakub Lasyk - wikary klasztoru, wikariusz parafii, odpowiedzialny za strony internetowe Prowincji
O. Emanuel Nowak - ekonom, asystent regionalny FZŚ, spowiednik, kaznodzieja
O. Julian Śmierciak - adiunkt na KUL, dyrektor studia "Fanfara" 
O. Cyprian Moryc - adiunkt na KUL, prof. WSD, prof. ISF, prowincjalny konserwator zabytków, spowiednik, kaznodzieja
O. Joel Szurlej - kapelan szpitala, spowiednik, kaznodzieja
Br. Walter Łyszczarz - zakrystian
O. Alfred Ciupa - katecheta, spowiednik, kaznodzieja