Wspólnota

O. Leszek Walkiewicz - gwardian, proboszcz
O. Krystyn Mroczka - wikary klasztoru, wikariusz parafii, kapelan szpitala
O. Gustaw Lewandowski - asystent FZŚ, kapelan sióstr, spowiednik, kaznodzieja
O. Ruben Bekeszczuk - ekonom, spowiednik, kaznodzieja
O. Martynian Czechowski - katecheta, spowiednik, kaznodzieja
Br. Roch Gębala - zakrystian