Adres


Klasztor OO. Bernardynów

ul. Poznańska 18a
99-100 ŁĘCZYCA
diecezja łowicka
woj. płockietel. 24-721-28-31 (klasztor)
tel. 24-721-21-77 (gwardian)

e-mail:
leczyca@bernardyni.pl