Wspólnota

O. Jarosław Kania - gwardian, kustosz
O. Jonasz Podsiadło - wikary klasztoru, asystent FZŚ w Krakowie, spowiednik, kaznodzieja 
Br. Szymon Łopata - ekonom, pomocnik w Domu Św. Szymona i w Wydawnictwie Calvarianum
O. Wiesław Murawiec - jubilat
O. Józef Wręczycki - asystent FZŚ w Mogilanach i Sieprawiu
O. Andrzej Pabin - jubilat, dyrektor Biblioteki Prowincji, kapelan DPS w Ojcowie, spowiednik, kaznodzieja 
O. Walerian Chromy - spowiednik, kaznodzieja 
Br. Archanioł Surowiec - furtian
Br. Stanisław Augustyn - introligator
Br. Jacek Szymczyk - zakrystian I 
Br. Damazy Bucior - zakrystian II 
O. Romuald Kośla - prof. UP JP II i WSD, dyrektor Ośro-dka Studiów Franciszkańskich, spowiednik, kaznodzieja
O. Czesław Gniecki - prof. WSD, spowiednik, kaznodzieja
O. Tytus Fułat - wicepostulator, prof. WSD, asystent Fed. Sióstr Wizytek, spowiednik, kaznodzieja
O. Władysław Waśko - dyrektor Archiwum Prowincji
O. Wenancjusz Stasiuk - kapelan ss. Bernardynek, dyrektor Domu św. Szymona, dyrektor Wydawnictwa Calvarianum, referent ds. ubezpieczeń społecznych
O. Aleksander Sitnik - prof. WSD, sekretarz wicepostulatury
O. Marek Kurpiel - rekonwalescent na czas leczenia
O. Azariasz Hess - doktorant UP JP II, spowiednik, kaznodzieja
O. Kordian Tarchała - doktorant UP JP II, spowiednik, kaznodzieja
O. Fulbert Fulbertowski - spowiednik, kaznodzieja 
Pro familia:    
O. Józef Kot - misjonarz w Demokratycznej Republice Konga
O. Marian Rybak - proboszcz  w Friedenweiler (Niemcy)
O. Bogdan Fajdek - pracownik naukowy w Sant'Isidoro (Rzym)
O. Aleksy Płatek - kapelan w Chęcinach
O. Jacek Janas - misjonarz w Demokratycznej Republice Konga
O. Narcyz Klimas - prof. w Jerozolimie, konsultant Archiwum Prowincji
O. Tyberiusz Mąka - ekonom klasztoru w Kurii Generalnej
O. Longin Koloczek - duszpasterz w Uzhorod (Ukraina)
O. Innocenty Rusecki - na próbie w diecezji opolskiej