Wspólnota

O. Henryk Hajzler - gwardian, ekonom
O. Kryspin Florys - wikary klasztoru, kapelan szpitala, spowiednik, kaznodzieja 
O. Zygmunt Charymski - spowiednik, kaznodzieja, moderator FMO 
O. Doroteusz Lipiński - jubilat, spowiednik, kaznodzieja 
Br. Grzegorz Koźmic - zakrystian
O. Robert Groń - spowiednik, kaznodzieja