Wspólnota

O. Sadok Strąkowski - gwardian, proboszcz 
O. Artur Stępień - wikary klasztoru, ekonom, wikariusz  Parafii, katecheta
O. Ferdynand Piś - spowiednik, kaznodzieja,  asystent FZŚ