Adres


Klasztor OO. Bernardynów

Plac Staszica 6
22-500 Hrubieszów

 tel./fax 84 696 23 93

e-mail: hrubieszow@bernardyni.pl