Adres


Klasztor OO. Bernardynów

ul. Bernardyńska 2
30 - 960 KRAKÓW
skr. poczt. 765

archidiecezja krakowska
woj. małopolskie


 

tel. +48 12 422 16 50 (klasztor)
tel. +48 12-429-63-57 (gwardian)

e-mail: krakow@bernardyni.pl