Wspólnota

O. Tacjan Mróz- - gwardian, kustosz sanktuarium, proboszcz
O. Franciszek Ksawery Ogórek - wkary klasztoru, proboszcz w Trzcianie - Zawadce
O. Tadeusz Łuczak - spowiednik, kaznodzieja, duszpasterz na Puszczy
O. Kalikst Piotrowski - wikariusz Parafii, ekonom, katecheta
O. Bolesław Opaliński - duszpasterz na Puszczy
O. Zenon Burdak - katecheta, asystent FZŚ, spowiednik, kaznodzieja
O. Antoni Maciejowski - spowiednik, kaznodzieja
Br. Mateusz Miklos - zakrystian