Wspólnota

O. Nikodem Sobczyński - definitor, gwardian, proboszcz, asystent narodowy FZŚ
O. Fabian Wikiera
- wikary klasztoru, wikariusz Parafii, referent LSO i Scholi, animator duszpasterstwa powołań 
 O. Alojzy Garbarz
- ekonom, referent ds. Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, animator duszpasterstwa powołań
O. Bogusław Zabłocki
- kapelan szpitala i aresztu śledczego
Pro familia:
O. Cezary Kurowski
- duszpasterz polonijny w Antwerpii (Belgia)