Adres


Klasztor OO. Bernardynów

ul. Mirowska 51/59
42-200 CZĘSTOCHOWA
archidiecezja częstochowska
woj. śląskietel. 34 361 67 98

e-mail: czestochowa@bernardyni.pl