A

A

TRZECIOMAJOWE ŚWIĘTOWANIE W PRZEWORSKU


Piękną tradycją w Przeworsku stało się coroczne organizowanych głównych miejskich obchodów z okazji Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w kościele OO. Bernardynów. Klimat gotyckiej, 550-letniej świątyni sprzyja modlitwie za Ojczyznę. Dodatkowym argumentem jest pamięć o zaangażowaniu przeworskich bernardynów w działalność patriotyczną, szczególnie podczas II wojny światowej i ciemnej nocy komunizmu. Mszę Świętą celebrowaną o godz. 9:30 zaszczycili swą obecnością proboszczowie czterech przeworskich parafii, przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, szkół podstawowych, średnich i wyższych, służby zdrowia, policji, straży pożarnej, kół, związków i stowarzyszeń. Refleksja nad trudnymi dziejami Ojczyzny i znaczeniem przełomowej Konstytucji 3 maja stanowiła punkt wyjścia dla zadania pytania „Quo vadis Polonia?” Wobec niepokojących zwiastunów nadciągającego, źle rozumianego postępu wiele wysiłku wymaga zachowanie chrześcijańskiej tożsamości narodu. Świadomi tych zagrożeń, a zarazem pełni nadziei uczestnicy liturgii w przeworskiej świątyni bernardynów z ufnością powierzyli Ojczyznę Wszechmogącemu Bogu polecając ją słowami doniosłego hymnu „Boże, coś Polskę”. O. Kazimierz Kowalski OFM