A

A

Święcenia w Kalwarii Zebrzydowskiej


W sobotę 16.06.2012 kalwaryjska bazylika przeżywała wraz ze zgromadzonymi w niej wiernymi wyjątkowe wydarzenie. Były nim święcenia diakonatu i prezbiteratu udzielone przez bpa O. Damiana Muskusa sześciu klerykom WSD OO. Bernardynów. Święcenia kapłańskie przyjęli w tym dniu: br. Kalikst Piotrowski i br. Fabian Wikiera, a święcenia diakonatu: br. Alojzy Garbarz, br. Tymon Dolański, br. Amos Smolarek, br. Rufin Kyc.
 
Były to bardzo radosne chwile dla wszystkich braci Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanej potocznie bernardyńską, dla obecnych członów rodzin i przyjaciół nowych prezbiterów i diakonów. Ta radość stała się również udziałem o. bpa Damian, dla którego byli to pierwsi kapłani, którzy przez jego posługę otrzymali święcenia.
 
Ojciec Jarosław Kania, minister Prowincji, mówiąc słowa podziękowania, zarysował kształt posługi, do jakiej zostali skierowani nowo wyświęceni: "Idziecie na wojnę!" Neoprezbiterzy już wiedzą, na jakim polu przyjdzie im walczyć. O. Kalikst został skierowany do pracy w Bornhofen, w Niemczech, a o. Fabian do klasztoru w Rzeszowie. Neoprezbiterom i nowo wyświęconym diakonom życzymy szczególnej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej w ich posłudze w Winnicy Pańskiej.