A

A

Św. Dydak - patron braci zakonnych


15 listopada obchodzimy wspomnienie patrona braci zakonnych - św. Dydaka. Urodził się około 1400r. w San Nicolas de Puerto w Andaluzji (Hiszpania). We wczesnej młodości wstąpił do III Zakonu św. Franciszka i służył Bogu przez jakiś czas jako pustelnik przy kościele św. Mikołaja w rodzinnej miejscowości. Przedziwnie łączył modlitwę i kontemplację z pracą w ogrodzie i innymi posługami, a otrzymane wynagrodzenie przekazywał biednym. Pragnąc osiągnąć wyższy stopień doskonałości, wstąpił do braci mniejszych w Arizal w poblizu Kordoby, gdzie również złożył śluby wieczyste. Jego szybkie podstępy w osiąganiu cnót sprawiły, że się stał wzorem dla współbraci, a jego cudownie nabyta wiedza w zakresie tajemnic wiary przyciągała wielu uczonych teologów, którzy ze zdziwieniem słuchali dyskursów niewykształconego franciszkanina. Pragnieniem jego serca była praca misyjna. Przełożeni wysłali go więc, by ewangelizował na Wyspach Kanaryjskich; tam przez 8 lat pracował bardzo gorliwie i owocnie. Pełnił posługę gwardiana. W 1449r. powrócił do Hiszpani, a w 1450r. udał się do Rzymu, by zyskać odpust roku świętego i uczestniczyć kanonizacji św. Bernardyna ze Sieny. W czasie jego pobytu w klasztorze w Aracoeli na Kapitolu wybuchła epidemia. Pomimo niewystarczającego zaopatrzenia mieszkańców w żywność brat Dydak potrafił zabezpieczyć wystarczającą ilość pożywienia dla współbraci, których miał na swojej pieczy. Wielu ludzi uzdrowił, dotykając ich palcami zanurzonymi wcześniej w oliwie z płonącej lampki przed obrazem Matki Bożej. Po powrocie do Hiszpanii pracował jeszcze i uśwęcał się w różnych klasztorch, a w końcu w Alcali, gdzie był znany jako cudotwórca. Zmarł z krzyżem w dłoni, wpatrując się Ukrzyżowanego 12 XI 1463r. Franciszkanski papież Sykstus V kanonizował go 2 VII 1588r.

Ilustracja jest fotografią obrazu z ołtarza bocznego w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.