A

A

Pierwsze śluby


W dniu 17 września 2016 r. w święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu siedmiu braci ukończyło nowicjat w Leżajsku i złożyło pierwszą profesję zakonną. Pierwsze śluby składa się na jeden rok a następnie ponawia. Bracia neoprofesi to: 1. br. Symeon Grzegorz Adamczak 2. br. Waldemar Dariusz Jagieła 3. br. Leoncjusz Łukasz Karpeta 4. br. Tobiasz Jakub Strzelecki 5. br. Natalis Marcin Stube z Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - oo. Bernardynów w Polsce, oraz: 1. br. Eliasz Denis Żurawski 2. br. Władysław Anatolii Chornous z Prowincji Świętego Michała Archanioła Zakonu Braci Mniejszych na Ukrainie. Braciom neoprofesom życzymy wytrwania i wzrostu w powołaniu zakonnym i w świętości życia.