A

A

Ojciec Generał Michael Perry z braterską wizytą w Prowincji


W dniach 7-12 października z braterską wizytą w Prowincji OO. Bernardynów gościł ojciec Generał Michael Perry. W wizycie towarzyszył mu ojciec Definitor Generalny Ivan Sesar odpowiedzialny za Konferencje Północno-Słowiańską i Południowo-Słowiańską oraz za Albanię i Fundację Rosja-Kazachstan. Po południu 7 października, na lotnisku w Krakowie Balicach, gości przywitał o. Prowincjał Jarosław Kania w towarzystwie o. Kolumbana sekretarza Prowincji. Po przybyciu do klasztoru krakowskiego miało miejsce uroczyste powitanie czcigodnych gości w kościele OO. Bernardynów na Stradomiu, który jest „Matką” wszystkich kościołów bernardyńskich jako, że został założony przez św. Jana Kapistrana jako pierwszy w Polsce i dał początek całej Prowincji. Powitanie odbyło się według obrządku łacińskiego przewidzianego na takie okazje. Przewodniczył o. Prowincjał w towarzystwie o. Kustosza Fidelisa Maciołaka. W obrzędzie wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu Prowincji oraz współbracia klasztoru krakowskiego. O. Prowincjał przedstawił czcigodnym gościom historię, stan osobowy i materialny Prowincji oraz główne dzieła jakie ona prowadzi. Następnie Ojciec Generał, przytaczając słowa o. Jarosława wygłosił krótkie przemówienie w którym podkreślił, że Bóg prowadzi historię naszej Prowincji, od swego zamysłu w wieczności, przez powołanie jej do życia 563 lata temu, przez odnowienie jej w przeszłości, dzisiaj i ku wieczności. Jest obecny w każdej chwili, w każdym wydarzeniu całej Prowincji, poszczególnych wspólnot i każdego z Braci z osobna. Jesteśmy czasem zdziwieni, jakimi drogami nas Bóg prowadzi, czasem się buntujemy, czasem nie wierzymy w Jego obecność i łaskę. Inaczej wyobrażamy sobie, co dla nas dobre i co złe. To Bóg jest jednak Panem historii, Panem życia każdego z nas, każdej z naszych wspólnot i całej Prowincji. Obyśmy nauczyli się rozpoznawać nieustannie Jego miłującą obecność. Obyśmy stale odczytywali Jego wolę i ją tylko pełnili. Następnie o. Generałowi zostali przedstawieni osobiście wszyscy współbracia obecni na uroczystości. Obrzęd zakończył się w kaplicy modlitwami przy grobie św. Szymona z Lipnicy, którym przewodniczył o. Definitor Generalny Ivan Sesar. Po uroczystym błogosławieństwie o. Generała wszyscy udali się do klasztoru na kolacjo-rekreację by spożyć posiłek i świętować urodziny o. Ivana, które przypadały właśnie na ten dzień. Następnego dnia, 8 października, Ojciec Generał i o. Definitor Generalny spotkali się z Zarządem Prowincji. Ojciec Generał przedstawił radości, nadzieje, problemy i wyzwania przed którymi stoi nasz Zakon. Zachęcał by nie tracąc z punktu widzenia potrzeb naszej prowincji kierować także wzrok na całość jaką jest Zakon. Następnie, w braterskim dialogu, zechciał wysłuchać każdego z członków zarządu. Po spotkaniu z Definitorium Prowincji o. Generał udzielił błogosławieństwa współbraciom z klasztoru krakowskiego i w towarzystwie członków Zarządu udał się do Kalwarii Zebrzydowskiej. W Kalwarii o. Generała powitali na krużgankach Drogi Krzyżowej Współbracia klasztoru Matki Bożej Anielskiej, klasztoru św. Franciszka (WSD OO. Bernardynów), Grobku MB oraz bracia Postulanci wraz ze swoim Magistrem o. Faustynem z Warty. W bazylice słowa powitania skierował Kustosz Sanktuarium - o. Azariasz Hess. Następnie do zgromadzonych swoje słowo skierował o. Generał, który po błogosławieństwie przywitał się z każdym ze Współbraci. Po powitaniu cała braterska Wspólnota odśpiewała nabożeństwo „Ave”, któremu przewodniczył o. Prowincjał Jarosław Kania. Następnie bracia ze wszystkich wspólnot obecnych na powitaniu udali się do refektarza na wspólny obfity posiłek i dalsze świętowanie. W niedzielny poranek, 9 października, koncelebrowaliśmy uroczyście Mszę św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył o. Prowincjał. Następnie spotkał się na długim braterskim dialogu z alumnami Seminarium i ich wychowawcami. Przed obiadem miało miejsce jeszcze spotkanie o. Generała z profesorami Seminarium i wychowawcami odpowiedzialnymi za formację zakonną młodych braci. Po południu do Seminarium w Kalwarii przybyli przedstawiciele nauczycieli i uczniów Katolickiego Liceum i Gimnazjum w Łodzi (dwa autokary). Podczas ich spotkania z o. Generałem honory gospodarza pełnił o. Dyrektor Juwenalis Andrzejczak. Uczniowie za pomocą specjalnie przygotowanego filmu przedstawili dzieje założenia szkoły przez Błogosławionego o. Anastazego Pankiewicza, jej rozwój i dzisiejszą działalność. Od września br. kompleks szkół w Łodzi wzbogacił się również w szkołę podstawową. Druga część spotkania miała charakter bardzo spontaniczny, wynikający z temperamentu o. Generała, który przechadzając się pomiędzy rzędami uczniów zadawał pytania dotyczące ich przyszłości, trudności i nadziei oraz udzielał odpowiedzi w duchu chrześcijańskim i franciszkańskim. Dzień zakończyliśmy rekreacją w klasztorze M.B. Anielskiej. Wtorek 10 października był przeznaczony na spotkanie ze Współbraćmi z różnych klasztorów Prowincji. Dzień wspólnoty rozpoczęła Msza św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej, podczas której o. Generał podkreślił, że tylko wtedy, gdy pozwolimy objąć się miłości i miłosierdziu, i staniemy się uczniami i misjonarzami miłosierdzia, będziemy zdolni do zwycięstwa nad kulturą śmierci i destrukcji, która nas otacza i wchodzi w nasz krwioobieg. Podczas Mszy św. w kalwaryjskiej bazylice wspólnota zakonna obchodziła jubileusze ślubów zakonnych: 60-lecia O. Edwarda Pawula, 50-lecia O. Emiliana Lenarta oraz 25-lecia O. Aleksandra Sitnika i O. Junipera Ostrowskiego. W tym sanktuarium, tak ważnym dla wszystkich nas, u Matki Bożej Kalwaryjskiej, która wychowuje serca Bernardynów dziękowaliśmy za dar powołania franciszkańskiego, za dar braci jubilatów, ich posługę w prowincji, za ich obecność i wszystko, co przez swoją pracę i służbę wnoszą w nasze wspólne bernardyńskie „dziś” - mówił na rozpoczęcie Eucharystii Minister Prowincjalny O. Jarosław Kania. Inni bracia jubilaci nie dojechali do Kalwarii, a niektórzy świętowali następnego dnia w Leżajsku. Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii św. Jana opisującego testament z Krzyża, o. Perry podkreślał w homilii, że w chwili konania Jezus nie przeklina swoich prześladowców i nie zwraca się przeciw Bogu za wycierpianą niesprawiedliwość, ale kontynuuje to, co robił w każdej chwili swojego życia. „Stara się pomóc swojej Matce, niewiastom i swojemu uczniowi, by nie poddali się beznadziejności i rozpaczy. Otacza ich płaszczem swojej miłości, tej miłości, którą dzieli z Ojcem” - tłumaczył o. Generał. Według niego, Jezus na krzyżu zaprasza do przyjęcia „wiecznego, czułego uścisku Ojca”, bo tylko to może uzdolnić człowieka do zmiany sposobu postrzegania życia i uzdrowić jego rany. „Tylko wtedy, gdy pozwolimy objąć się miłości i miłosierdziu, tylko kiedy staniemy się uczniami i misjonarzami miłosierdzia, będziemy zdolni do zwycięstwa nad kulturą śmierci i destrukcji, która nas otacza i wchodzi w nasz krwioobieg” - zapewniał. „Ten gest czułości Jezusa przekazuje duchową moc miłosierdzia i miłości. Ten czuły uścisk przywraca do życia i pozwala narodzić się na nowo im, obecnym u stóp krzyża i, wraz z nimi, nam wszystkim” - podkreślał. Dodał, że dzięki temu otrzymujemy nowy sposób widzenia i odwagę, abyśmy pomagali sobie nawzajem w miłosierdziu, w przebaczeniu i w miłości. Przełożony generalny Zakonu Braci Mniejszych zauważył, że Maryja pozostała niewzruszona pod krzyżem tylko dzięki mocy Bożego miłosierdzia, które pojawiło się w Jej życiu od momentu, kiedy wyraziła swoje „fiat” dla Bożej woli. „Także my jesteśmy wezwani, by pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas i w naszych wspólnotach, by uczynił nas narzędziami komunii, wierności, jedności i miłosierdzia” - dodał. Na zakończenie O. Michael Perry modlił się słowami papieża Franciszka z adhortacji Evangelii Gaudium: „Maryjo, Gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii i służby, żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła”. Po obiedzie o. Generał, o. Definitor Generalny i członkowie Zarządu Prowincji udali się do klasztoru w Tarnowie. Modlili się przed obrazem Cierpiącego Jezusa, przeniesionego z dawnego kościoła Bernardynów, czczonego jest pod tytułem Miłosierdzia Bożego. Zwiedzili kuchnię dla ubogich, która działa od II wojny światowej i wydaje do 150 posiłków dziennie. Spotkanie zakończyło się kawą i słodkim poczęstunkiem z braćmi z miejscowej wspólnoty. Z Tarnowa dostojni goście udali się do Rzeszowa. Modlili się w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. W świątyni znajduje się figura Matki Bożej pochodząca z drugiej połowy XV w. Kult maryjny trwa od 1513 r., od dnia objawienia się Maryi Jakubowi Ado, mieszkańcowi Rzeszowa. Ojciec Generał zwiedził następnie klasztor oraz centrum religijno-kulturalne działające przy klasztorze. Istnieje ono od 2013 r. i służy przede wszystkim grupom istniejącym w przyklasztornej parafii. Krótki pobyt w Rzeszowie zakończył się wspólnotową kolacją. Następnie goście z Kurii Generalnej udali się do Leżajska, gdzie miało miejsce kolejne uroczyste powitanie w bazylice. Obrzędom przewodniczył o. Kustosz Joachim Ciupa, a wzięli w nich udział bracia z miejscowej wspólnoty i z innych klasztorów Polski południowo-wschodniej. We wtorek 11 października, podobnie jak w Kalwarii, miała miejsce uroczysta Msza św. Następnie, we „Franciszkańskim Ośrodku Kulturalnym”, odbyło się spotkanie ze współbraćmi przybyłymi z Prowincji. Po obiedzie dostojni goście zwiedzili nowicjat i spotkali się na braterskim dialogu z braćmi nowicjuszami. Obecnie w Leżajsku swój nowicjat odbywa czterech braci Bernardynów i jeden z Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie. Pod wieczór miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Młodzieży Franciszkańskiej i Liturgicznej Służby Ołtarza z klasztorów Prowincji. Młodzież w liczbie około 200 osób przybyła wraz ze swymi opiekunami z Leżajska, Jelnej, Przeworska, Żurawiczek, Rzeszowa, Lublina i dalekiego Hrubieszowa. Na tym spotkaniu dominował język angielski zamiast j. włoskiego używanego przy wszystkich innych okazjach. Młodzież, za pomocą specjalnie przygotowanych filmików, przedstawiła o. Generałowi i o. Definitorowi kim jest, jakim charyzmatem żyje i czym się zajmuje. Druga część spotkania miała charakter luźnych rozmów, pytań i odpowiedzi. Spotkanie młodzieży zakończyło się wspólnotową pizzą, a zakonników rekreacją w refektarzy klasztornym. Ostatniego dnia pobytu w naszej zakonnej Prowincji, w środę 12 października, o. Generał i o. Definitor zwiedzili Muzeum Prowincji w Leżajsku i udali się do klasztoru w Alwerni. Po powitaniu przez wspólnotę alwernijskią, dostojni goście obejrzeli film o pożarze klasztoru i kościoła jaki miał miejsce w nocy z 6 na 7 marca 2011 r., oraz o dewastacjach jakich on dokonał, następnie zwiedzili odnowioną świątynię i klasztor, modlili się przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego “Ecce Homo” zawierzając Jezusowi naszą Prowincję, nasz Zakon i cały Kościół Powszechny. Po wspólnotowym obiedzie odbyło się jeszcze jedno spotkanie dostojnych gości z Zarządem Prowincji. W braterskim dialogu zebrano i uwypuklono jak wiele pięknych rzeczy dzieje się w naszej Prowincji za sprawą oddanych współbraci i zebrano owoce wizyty już dziś widoczne. O. Generał i o. Definitor podkreślali także, że potrzeba dołożyć wiele starań i wysiłku by dobrze przygotować zbliżającą się Kapitułę Prowincjalną, która da nowy impuls w „przechodzeniu od dobrego do lepszego”. Po udzieleniu błogosławieństwa braciom z Zarządu i ze Wspólnoty lokalnej O. Generał i o. Definitor udali się do Katowic, gdzie w najbliższych dniach odbędą podobną wizytę braterską. Na zakończenie tego krótkiego sprawozdania z przeżywania tych jakże intensywnych dni pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej sprawnego i braterskiego przebiegu: Zarządowi Prowincji, Ojcom Przełożonym i Ekonomom klasztorów, które dostojni goście odwiedzili, wszystkim Współbraciom, którzy licznie przybyli na spotkania nawet z bardzo odległych klasztorów. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy z poświęceniem współpracowali w tym dziele. Z mojej strony serdecznie dziękuję za tłumaczenia z języka włoskiego: o. Gwidon przetłumaczył homilie, o. Bogusz przemówienie do profesorów i wychowawców, o. Konrad przemowę do młodych współbraci a o. Roland i o. Czesław Gniecki wystąpienie do wszystkich Współbraci. Ojcom: Azariaszowi, Czesławowi i Kajetanowi dziękuję także za tłumaczenia bezpośrednie podczas dyskusji.