A

A

O. Czesław Gniecki wizytatorem generalnym


20 maja 2016r. O. Czesław Gniecki został mianowany Wizytatorem Generalnym w Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce. O. Czesław Gniecki urodził się 1 sierpnia 1953 w Lubomierzu w powiecie limanowskim w rodzinie Antoniego i Marii zd. Bożek. Do franciszkanów wstąpił w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP 1 września 1973. Po ukończeniu rocznego nowicjatu złożył pierwszą profesję 2 września 1974. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych złożył śluby wieczyste 4 października 1978. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1980. Studia doktoranckie odbył w rzymskim Antonianum. Jest doktorem teologii duchowości. Był długoletnim wykładowcą Instytutu Studiów Franciszkańskich i Ośrodka Studiów Franciszkańskich PAT w Krakowie. Dwukrotnie był wybierany ministrem prowincjalnym swojej macierzystej prowincji zakonnej (lata 1993-1999 oraz 2005-2011). Rezydował w Krakowie. Po wygaśnięciu mandatu powrócił do pracy dydaktycznej w seminarium duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej.