A

A

Nowy Minister Prowincjalny


We wtorek - 25.04.2017 - Kapituła Prowincjalna OO. Bernardynów (Prowincja Niepokalnego Poczęcia Najśw. Maryi Panny OFM), obradująca w Kalwarii Zeb. pod przewodnictwem Wizytatora Generalnego, O. Ezdrasza Biesoka, wybrała nowego Ministra Prowincjalnego oraz Zarząd Prowincji. Ministrem Prowincjalnym został O. Teofil Czarniak. Jego wikariuszem został O. Gwidon Hensel. W skład Zarządu Prowincji weszli również: O. Izydor Wróbel, O. Nikodem Sobczyński, O. Egidiusz Włodarczyk, O. Klaudiusz Baran oraz O. Konrad Cholewa. Nowy prowincjał ma 43 lata, wiele lat pracował jako misjonarz. O. Teofil Czarniak OFM pochodzi z Bugaja, miejscowości sąsiadującej z Kalwarią Zebrzydowską, leżącej na terenie kalwaryjskich dróżek. Ma 43 lata. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1995 r., śluby wieczyste złożył w 2000 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. Po święceniach pracował w Katolickim Liceum i Gimnazjum im. bł. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, prowadzonym przez ojców bernardynów. Po 3 latach zdecydował się wyjechać na misje. Po odbytych kursach, misyjnym w Belgii i językowym w Irlandii, udał się do Ugandy, gdzie spędził 9 lat. Jak sam wspominał: „jako młody misjonarz byłem podekscytowany dokonywaniem ogromnych zmian w życiu ludzi, którym służyłem, ale w rzeczywistości to oni zmienili moje życie”. Do Polski wrócił w 2015 r. i podjął posługę w Kalwarii Zebrzydowskiej. Został dyrektorem Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego MUTIMA. Rok później, z nominacji generała Zakonu Braci Mniejszych, o. Michaela Perry, został dyrektorem Generalnego Sekretariatu Misji Franciszkańskich (The General Secretariat of the Franciscan Missions) w Waterford (stan Wisconsin) w USA. Nowowybranemu Ministrowi Prowincjalnemu i całemu Zarządowi życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Kalwaryjskiej Matki Miłosierdzia.