A

A

Nowi diakoni


W sobotę 25 marca 2017, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej O. Bp Damian Muskus OFM udzielił dwóm naszym braciom święceń diakonatu. Święcenia otrzymali br. Daniel Kęska i br. Polikarp Chudy.