A

A

138 Zebranie plenarne KWPZM


Na Jasnej Górze, w dniach 16-17 maja odbyło się dwudniowe, 138 zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Przełożeni zakonni rozmawiali o wyzwaniach związanych ze współczesną ewangelizacją w świetle przemian dokonujących się w naszym społeczeństwie, a także oczekiwań jakie płyną ze strony świeckich wiernych. Moderatorem tej dyskusji by o. prof. Andrzej Potocki, dominikanin. W pierwszym dniu spotkania na Jasną Górę przyby Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, który jako przedstawiciel Ojca Świętego sprawuje szczególną pieczę nad życiem konsekrowanym. Podczas spotkania z przełożonymi zakonów przedstawił aktualne oczekiwania Stolicy Apostolskiej wobec zakonników w naszej Ojczyźnie. Przełożeni zakonni przedyskutowali także list papieża Franciszka „Come una madre amorevole” oraz zajęli się szerzej kwestią funkcjonowania komisji działających w ramach KWPZM. Konsulta zakonna zaproponowała istotne zmiany, zmierzające do ożywienia i upraktycznienia ich działalności. Ważną częścią międzyzakonnego spotkania była wspólna modlitwa: liturgia godzin oraz codzienna medytacja, oparta na konferencjach poświęconych 300’leciu koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100-leciu śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, wielkiego kapucyńskiego spowiednika oraz założyciela kilkunastu zgromadzeń zakonnych. Drugi dzień obrad przełożeni poświęcili sprawom bieżących oraz wyborom sekretarza generalnego i ekonoma KWPZM a także przedstawiciela zakonów męskich w Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi przełożeni życia konsekrowanego. Tego dnia była także okazja do spotkania i dialogu z nowym przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Ojcem biskupem Jackiem Kicińskim CMF, który zakończył dwudniowe spotkanie wspólna Eucharystią celebrowaną w jasnogórskiej kaplicy. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich swoimi początkami sięga 1947 r. Obchodzi więc w tym roku 70-lecie istnienia. W jej skład wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego skupiające ok. 12 tys. zakonników, z których prawie 3.300 pracuje w 91 krajach na całym świecie.