A

A

Śp. Br. Jerzy Łakomiak

BR. JERZY ŁAKOMIAK „BRACISZEK” OFM. POLSKI MISJNARZ W ARGENTYNIE W DOMU OJCA NIEBIE. W liturgiczne Święto Matki Boskiej Gromnicznej – Ofiarowania Pańskiego, dnia 2 lutego 2018 roku pożegnaliśmy Br. Jerzego Łakomiaka „Braciszka” – polskiego misjonarza pracującego w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado, Prow. Buenos Aires - od 1966 roku. Odszedł do Domu Ojca w niebie 31 stycznia 2018 r. w 94 roku swego życia, z których - 70...
Śp. O. Michał Stanisław Rapa

W dniu 15.01.2018 roku w Radomiu o godz 14.10 odszedł do Pana o. Michał Stanisław Rapa syn Michała i Agnieszki Juśkiewicz ur 23.02.1932 w Zaburzu. Na kapłana wyświęcony 22.06.1958. Po otrzymaniu święceń pracował w następujących klasztorach naszej Prowincji: Kraków 1958 - 1960 jako duszpasterz. Radom 1960 -1978 jako katecheta. Leżajsk 1978-1981 jako wikary. klasztoru, katecheta, spowiednik braci nowicjuszy. Dukla 1981-1987 jako przełożony. Miłakowo 1987-1990 jako...
Śp. Br. Hilary Krzysztof Stachurski

ŚP. Brat Hilary Stachurski (Krzysztof) s. Włodzimierza i Heleny Otfinowskiej, ur. 18.03.1970 roku w Nowej Hucie. W 1989 roku ukończył naukę w liceum zawodowym. W latach 1989-93 przebywał w klasztorze ojców Cystersów w Mogile. Do Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (Bernardyni) wstąpił 6.09.1994 r. Profesję czasową złożył 7.09.1995 r. Profesję wieczystą 4.10.1999 r. Życie zakonne poświęcił pracy w Niemczech, gdzie też odszedł do Pana 26.12.2017. Pochowany...
Zmiana adresu klasztoru w Dukli

Zmianiła się nazwa ulicy i numer posesji naszego klasztoru w Dukli. Obecny adres to: Klasztor OO. Bernardynów; ul. Bernardyńska 2; 38-450 DUKLA
138 Zebranie plenarne KWPZM

Na Jasnej Górze, w dniach 16-17 maja odbyło się dwudniowe, 138 zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Przełożeni zakonni rozmawiali o wyzwaniach związanych ze współczesną ewangelizacją w świetle przemian dokonujących się w naszym społeczeństwie, a także oczekiwań jakie płyną ze strony świeckich wiernych. Moderatorem tej dyskusji by o. prof. Andrzej Potocki, dominikanin. W pierwszym dniu spotkania na Jasną Górę przyby...
Spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich

W dniach 14-15.05.2017 w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich. W kalwaryjskim klasztorze zebrali się wyżsi przełożeni Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów. Pierwszy dzień spotkania był okazją do braterskich rozmów. Tego dnia prowincjałowie zebrali się na wspólnych Nieszporach, adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji, którą wygłosił O. Edmund Świerczek oraz Nabożeństwie...
TRZECIOMAJOWE ŚWIĘTOWANIE W PRZEWORSKU

Piękną tradycją w Przeworsku stało się coroczne organizowanych głównych miejskich obchodów z okazji Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w kościele OO. Bernardynów. Klimat gotyckiej, 550-letniej świątyni sprzyja modlitwie za Ojczyznę. Dodatkowym argumentem jest pamięć o zaangażowaniu przeworskich bernardynów w działalność patriotyczną, szczególnie podczas II wojny światowej i ciemnej nocy komunizmu. Mszę Świętą...
Nowy Minister Prowincjalny

We wtorek - 25.04.2017 - Kapituła Prowincjalna OO. Bernardynów (Prowincja Niepokalnego Poczęcia Najśw. Maryi Panny OFM), obradująca w Kalwarii Zeb. pod przewodnictwem Wizytatora Generalnego, O. Ezdrasza Biesoka, wybrała nowego Ministra Prowincjalnego oraz Zarząd Prowincji. Ministrem Prowincjalnym został O. Teofil Czarniak. Jego wikariuszem został O. Gwidon Hensel. W skład Zarządu Prowincji weszli również: O. Izydor Wróbel, O. Nikodem Sobczyński, O. Egidiusz...
Przygotowania do proklamacji Świętego Antoniego Patronem Przeworska

Z radością informujemy, że zbliża się chwila ogłoszenia dekretu Stolicy Apostolskiej ustanawiającego Świętego Antoniego z Padwy Patronem Miasta Przeworska. Uroczysta Msza Święta z udziałem księży biskupów, przedstawicieli dwóch dekanatów przeworskich i władz miasta odprawiona zostanie w kościele OO. Bernardynów, 13 czerwca br. o godz. 11:00. W jej trakcie nastąpi uroczyste odczytanie dekretu i zawierzenie miasta Świętemu Patronowi. Ojcowie Bernardyni przygotowują się...
Na drodze do koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku

Arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski powołał komisję historyczno-liturgiczno-duszpasterską ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 17 lutego br. w przeworskim konwencie. Aby mogło dojść do koronacji, obok zgromadzonej dokumentacji historycznej potrzebne są świadectwa kultu z ostatniego okresu. Dlatego wspólnota klasztoru zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji o łaskach i...
Śp. O. Kazimierz Żuchowski

O. Kazimierz Stanisław Tadeusz Żuchowski urodził się 19 grudnia 1933 roku w Łęczycy, w ówczesnym województwie i diecezji łódzkiej, w rodzinie Antoniego i Marii Białeckiej. Po II wojnie światowej uczęszczał do szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości. W wieku 16 lat ukończył IX klas Gimnazjum Koedukacyjnego w Łęczycy. 22 czerwca 1950 roku przesłał do prowincjała bernardynów Bronisława Szepelaka prośbę o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych. Otrzymawszy...
Nowi diakoni

W sobotę 25 marca 2017, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej O. Bp Damian Muskus OFM udzielił dwóm naszym braciom święceń diakonatu. Święcenia otrzymali br. Daniel Kęska i br. Polikarp Chudy.
Pogrzeb Brata Jana

W piątek rano 3 marca 2017 r. w klasztorze krakowskim odszedł do Pana br. Jan Wiśniowski. Brat Jan, syn Jana i Anny Biernat, urodził się 8 lipca 1956 r. w Zawadzie Uszewskiej w diecezji tarnowskiej. Do Zakonu wstąpił 2 września 1975 r. Profesję wieczystą złożył 4 października 1980 r. Przeżył lat 61, z czego w Zakonie 41. Brat Jan w czasie swojego życia zakonnego przebywał w wielu klasztorach Prowincji: w Krakowie (1976-1978; 1982-1984; 1992-1993; 1995-1997; 2011-2017),...
O. Ewaryst Tomala powrócił do domu Ojca

O. Ewaryst (Jan Kanty) Tomala OFM, urodził się 12.10.1934 w Nowej Wsi (d. bielsko-żywiecka). Do Zakonu wstąpił 26.08.1959, profesję wieczystą złożył 23.02.1964. Został wyświęcony na kapłana 4 czerwca 1966 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do 1970 roku pracował jako katecheta w Olsztynie, później krótko w Rzeszowie, a w latach 1970-78 był katechetą w Leżajsku. Stamtąd trafił do Alwerni, gdzie do 1984 roku pełnił posługę gwardiana i proboszcza. W 1984 roku został...
Odszedł do Pana śp. O. Błażej Budnik

O. Błażej (Bogdan) Budnik urodził się 27.02.1962 w Miłakowie (arch. warmińska). Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., profesję uroczystą złożył 04.10.1986 r. Dnia 20 grudnia 1988 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Po święceniach pracował w następujących klasztorach naszej Prowincji: Warta (20 II 89 – 2 X 90) jako katecheta, spowiednik i kaznodzieja. Dnia 21 VI 1989 r. został mianowany wikariuszem klasztoru i parafii w Warcie. Od 2 X 90 do 7 VII 93 r. pracował w...
Zmarł o. Andrzej Ostrowski

O. Andrzej Ostrowski, syn Jana i Heleny Hanc, urodził się 08.12.1949 w Pawłowie. Do zakonu wstąpił 09.09.1965 r., profesję uroczystą złożył 29 września 1974 r., a świecenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1976 roku. Po święceniach pracował w następujących klasztorach Bernardyńskiej Prowincji: Miłakowo (1976-1979) jako wikariusz parafii i katecheta; Skępe (1979-1981) jako katecheta, spowiednik i kaznodzieja; Piotrków Trybunalski (1981–1985) jako katecheta, spowiednik i...
O. dr hab. Romuald Kośla wizytatorem generalnym Antonianum

O. Generał Michael A. Perry mianował Wizytatorem Generalnym Papieskiego Uniwersytetu "Antonianum" w Rzymie O. dra hab. Romualda Koślę. O. Romuald (Henryk) Kośla, syn Walentego i Anny Kostrzewskiej, ur. 25.03.1959 r. w Radomiu. Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., pierwszą profesję złożył 09.09.1982, profesję wieczystą 04.10.1986. W latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, uzyskując...
Jubileusz 50-lecia posługi dla Polonii w Argentynie

„Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” /Łk 10, 1/. 2 grudnia 1966 r. dwóch bernardynów o. Herkulan Wróbel i br. Jerzy Łakomiak stanęli na argentyńskiej ziemi, aby rozpocząć pracę duszpasterską w Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado, nazywanym przez wszystkich „Maciaszkowem ”, aby głosić „Królestwo prawdy i życia,...
Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy

DEKRET ustanowienia Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy w kościele OO. Bernardynów pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Kościół klasztorny pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie, w którym znajduje się grób z relikwiami św. Szymona z Lipnicy, jest miejscem szczególnej modlitwy wiernych, którzy za wstawiennictwem tego Świętego Patrona upraszają u Boga łaski i błogosławieństwo Uznając szczególne znaczenie tej świątyni, niniejszym, zgodnie z przepisem kan. 1230...
Ojciec Generał Michael Perry z braterską wizytą w Prowincji

W dniach 7-12 października z braterską wizytą w Prowincji OO. Bernardynów gościł ojciec Generał Michael Perry. W wizycie towarzyszył mu ojciec Definitor Generalny Ivan Sesar odpowiedzialny za Konferencje Północno-Słowiańską i Południowo-Słowiańską oraz za Albanię i Fundację Rosja-Kazachstan. Po południu 7 października, na lotnisku w Krakowie Balicach, gości przywitał o. Prowincjał Jarosław Kania w towarzystwie o. Kolumbana sekretarza Prowincji. Po przybyciu do...
Profesja uroczysta

We wtorek 04.10.2016, w uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu w kalwaryjskiej bazylice czterech naszych współbraci: Br. Kasjan Mateusz Sadowski, Br. Eligiusz Mateusz Gelmuda, Br. Polikarp Łukasz Chudy i Br. Daniel Dariusz Kęska, złożyło na ręce O. Prowincjała Jarosława Kani profesję uroczystą, ślubując na zawsze życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
Pierwsze śluby

W dniu 17 września 2016 r. w święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu siedmiu braci ukończyło nowicjat w Leżajsku i złożyło pierwszą profesję zakonną. Pierwsze śluby składa się na jeden rok a następnie ponawia. Bracia neoprofesi to: 1. br. Symeon Grzegorz Adamczak 2. br. Waldemar Dariusz Jagieła 3. br. Leoncjusz Łukasz Karpeta 4. br. Tobiasz Jakub Strzelecki 5. br. Natalis Marcin Stube z Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - oo. Bernardynów...
Zmarł o. Karol Adamowicz

W dniu dzisiejszym, 18 sierpnia 2016 r., w szpitalu w Biłgoraju odszedł do Pana o. Karol Adamowicz. o. Karol (Jan) Adamowicz, urodził się 8 stycznia 1934 r. w Białowoli (d. zamojsko-lubaczowska). Do Zakonu wstąpił 02.09.1971 r., profesję wieczystą złożył 19.09.1976 r.. Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1978 r. O. Karol przeżył 82 lata, w Zakonie 44 a kapłanem był 38 lat. Pogrzeb o. Karola będzie miał miejsce w klasztorze w Radecznicy gdzie pracował on przez...
Święcenia prezbiteratu i diakonatu

W uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej, podczas Mszy św. o godz. 15.00, O. Biskup Damian Muskus udzielił święceń dwom naszym Braciom studiującym w Asyżu we Włoszech: Br. Cyrylowi Kowalczykowi - święceń kapłańskich, a Br. Sewerianowi Ślusarzowi - święceń diakonatu. Nowowyświęconym gratulujemy i życzymy wielu łask w pracy w winnicy Pańskiej i nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Odszedł do Pana O. Maurycy Oramus

o. Maurycy (Jan) Oramus, urodził się 25.05.1945 r. w Zakliczynie w Archidiecezji Krakowskiej. Do Zakonu wstąpił 27.08.1961 r., profesję wieczystą złożył 02.03.1969 r. a święcenia kapłańskie otrzymał 27.06.1971 r. Po święceniach pracował jako katecheta, spowiednik i kaznodzieja w Radomiu. Tam podjął naukę na Studium Pastoralnym. W listopadzie 1973 r. został przeniesiony do Dukli jako spowiednik i kaznodzieja, oraz wikariusz w parafii Trzciana-Zawadka. 26 grudnia 1974 r....
1 2 3 4 5 6 7 8 »