A

A

Przygotowania do proklamacji Świętego Antoniego Patronem Przeworska

Z radością informujemy, że zbliża się chwila ogłoszenia dekretu Stolicy Apostolskiej ustanawiającego Świętego Antoniego z Padwy Patronem Miasta Przeworska. Uroczysta Msza Święta z udziałem księży biskupów, przedstawicieli dwóch dekanatów przeworskich i władz miasta odprawiona zostanie w kościele OO. Bernardynów, 13 czerwca br. o godz. 11:00. W jej trakcie nastąpi uroczyste odczytanie dekretu i zawierzenie miasta Świętemu Patronowi. Ojcowie Bernardyni przygotowują się...
Na drodze do koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku

Arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski powołał komisję historyczno-liturgiczno-duszpasterską ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 17 lutego br. w przeworskim konwencie. Aby mogło dojść do koronacji, obok zgromadzonej dokumentacji historycznej potrzebne są świadectwa kultu z ostatniego okresu. Dlatego wspólnota klasztoru zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji o łaskach i...
Śp. O. Kazimierz Żuchowski

O. Kazimierz Stanisław Tadeusz Żuchowski urodził się 19 grudnia 1933 roku w Łęczycy, w ówczesnym województwie i diecezji łódzkiej, w rodzinie Antoniego i Marii Białeckiej. Po II wojnie światowej uczęszczał do szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości. W wieku 16 lat ukończył IX klas Gimnazjum Koedukacyjnego w Łęczycy. 22 czerwca 1950 roku przesłał do prowincjała bernardynów Bronisława Szepelaka prośbę o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych. Otrzymawszy...
Nowi diakoni

W sobotę 25 marca 2017, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej O. Bp Damian Muskus OFM udzielił dwóm naszym braciom święceń diakonatu. Święcenia otrzymali br. Daniel Kęska i br. Polikarp Chudy.
Pogrzeb Brata Jana

W piątek rano 3 marca 2017 r. w klasztorze krakowskim odszedł do Pana br. Jan Wiśniowski. Brat Jan, syn Jana i Anny Biernat, urodził się 8 lipca 1956 r. w Zawadzie Uszewskiej w diecezji tarnowskiej. Do Zakonu wstąpił 2 września 1975 r. Profesję wieczystą złożył 4 października 1980 r. Przeżył lat 61, z czego w Zakonie 41. Brat Jan w czasie swojego życia zakonnego przebywał w wielu klasztorach Prowincji: w Krakowie (1976-1978; 1982-1984; 1992-1993; 1995-1997; 2011-2017),...
O. Ewaryst Tomala powrócił do domu Ojca

O. Ewaryst (Jan Kanty) Tomala OFM, urodził się 12.10.1934 w Nowej Wsi (d. bielsko-żywiecka). Do Zakonu wstąpił 26.08.1959, profesję wieczystą złożył 23.02.1964. Został wyświęcony na kapłana 4 czerwca 1966 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do 1970 roku pracował jako katecheta w Olsztynie, później krótko w Rzeszowie, a w latach 1970-78 był katechetą w Leżajsku. Stamtąd trafił do Alwerni, gdzie do 1984 roku pełnił posługę gwardiana i proboszcza. W 1984 roku został...
Odszedł do Pana śp. O. Błażej Budnik

O. Błażej (Bogdan) Budnik urodził się 27.02.1962 w Miłakowie (arch. warmińska). Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., profesję uroczystą złożył 04.10.1986 r. Dnia 20 grudnia 1988 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Po święceniach pracował w następujących klasztorach naszej Prowincji: Warta (20 II 89 – 2 X 90) jako katecheta, spowiednik i kaznodzieja. Dnia 21 VI 1989 r. został mianowany wikariuszem klasztoru i parafii w Warcie. Od 2 X 90 do 7 VII 93 r. pracował w...
Zmarł o. Andrzej Ostrowski

O. Andrzej Ostrowski, syn Jana i Heleny Hanc, urodził się 08.12.1949 w Pawłowie. Do zakonu wstąpił 09.09.1965 r., profesję uroczystą złożył 29 września 1974 r., a świecenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1976 roku. Po święceniach pracował w następujących klasztorach Bernardyńskiej Prowincji: Miłakowo (1976-1979) jako wikariusz parafii i katecheta; Skępe (1979-1981) jako katecheta, spowiednik i kaznodzieja; Piotrków Trybunalski (1981–1985) jako katecheta, spowiednik i...
O. dr hab. Romuald Kośla wizytatorem generalnym Antonianum

O. Generał Michael A. Perry mianował Wizytatorem Generalnym Papieskiego Uniwersytetu "Antonianum" w Rzymie O. dra hab. Romualda Koślę. O. Romuald (Henryk) Kośla, syn Walentego i Anny Kostrzewskiej, ur. 25.03.1959 r. w Radomiu. Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., pierwszą profesję złożył 09.09.1982, profesję wieczystą 04.10.1986. W latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, uzyskując...
Jubileusz 50-lecia posługi dla Polonii w Argentynie

„Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” /Łk 10, 1/. 2 grudnia 1966 r. dwóch bernardynów o. Herkulan Wróbel i br. Jerzy Łakomiak stanęli na argentyńskiej ziemi, aby rozpocząć pracę duszpasterską w Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado, nazywanym przez wszystkich „Maciaszkowem ”, aby głosić „Królestwo prawdy i życia,...
Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy

DEKRET ustanowienia Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy w kościele OO. Bernardynów pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Kościół klasztorny pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie, w którym znajduje się grób z relikwiami św. Szymona z Lipnicy, jest miejscem szczególnej modlitwy wiernych, którzy za wstawiennictwem tego Świętego Patrona upraszają u Boga łaski i błogosławieństwo Uznając szczególne znaczenie tej świątyni, niniejszym, zgodnie z przepisem kan. 1230...
Ojciec Generał Michael Perry z braterską wizytą w Prowincji

W dniach 7-12 października z braterską wizytą w Prowincji OO. Bernardynów gościł ojciec Generał Michael Perry. W wizycie towarzyszył mu ojciec Definitor Generalny Ivan Sesar odpowiedzialny za Konferencje Północno-Słowiańską i Południowo-Słowiańską oraz za Albanię i Fundację Rosja-Kazachstan. Po południu 7 października, na lotnisku w Krakowie Balicach, gości przywitał o. Prowincjał Jarosław Kania w towarzystwie o. Kolumbana sekretarza Prowincji. Po przybyciu do...
Profesja uroczysta

We wtorek 04.10.2016, w uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu w kalwaryjskiej bazylice czterech naszych współbraci: Br. Kasjan Mateusz Sadowski, Br. Eligiusz Mateusz Gelmuda, Br. Polikarp Łukasz Chudy i Br. Daniel Dariusz Kęska, złożyło na ręce O. Prowincjała Jarosława Kani profesję uroczystą, ślubując na zawsze życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
Pierwsze śluby

W dniu 17 września 2016 r. w święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu siedmiu braci ukończyło nowicjat w Leżajsku i złożyło pierwszą profesję zakonną. Pierwsze śluby składa się na jeden rok a następnie ponawia. Bracia neoprofesi to: 1. br. Symeon Grzegorz Adamczak 2. br. Waldemar Dariusz Jagieła 3. br. Leoncjusz Łukasz Karpeta 4. br. Tobiasz Jakub Strzelecki 5. br. Natalis Marcin Stube z Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - oo. Bernardynów...
Zmarł o. Karol Adamowicz

W dniu dzisiejszym, 18 sierpnia 2016 r., w szpitalu w Biłgoraju odszedł do Pana o. Karol Adamowicz. o. Karol (Jan) Adamowicz, urodził się 8 stycznia 1934 r. w Białowoli (d. zamojsko-lubaczowska). Do Zakonu wstąpił 02.09.1971 r., profesję wieczystą złożył 19.09.1976 r.. Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1978 r. O. Karol przeżył 82 lata, w Zakonie 44 a kapłanem był 38 lat. Pogrzeb o. Karola będzie miał miejsce w klasztorze w Radecznicy gdzie pracował on przez...
Święcenia prezbiteratu i diakonatu

W uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej, podczas Mszy św. o godz. 15.00, O. Biskup Damian Muskus udzielił święceń dwom naszym Braciom studiującym w Asyżu we Włoszech: Br. Cyrylowi Kowalczykowi - święceń kapłańskich, a Br. Sewerianowi Ślusarzowi - święceń diakonatu. Nowowyświęconym gratulujemy i życzymy wielu łask w pracy w winnicy Pańskiej i nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Odszedł do Pana O. Maurycy Oramus

o. Maurycy (Jan) Oramus, urodził się 25.05.1945 r. w Zakliczynie w Archidiecezji Krakowskiej. Do Zakonu wstąpił 27.08.1961 r., profesję wieczystą złożył 02.03.1969 r. a święcenia kapłańskie otrzymał 27.06.1971 r. Po święceniach pracował jako katecheta, spowiednik i kaznodzieja w Radomiu. Tam podjął naukę na Studium Pastoralnym. W listopadzie 1973 r. został przeniesiony do Dukli jako spowiednik i kaznodzieja, oraz wikariusz w parafii Trzciana-Zawadka. 26 grudnia 1974 r....
Święcenia prezbiteratu

Pięciu braci diakonów: Beniamin Synycja, Bonawentura Wierzejewski, Demetriusz Kmieć, Martynian Czechowski i Stefan Rymarczyk, przyjęło 18 czerwca święcenia prezbiteratu. Sakramentu udzielił im O. Bp Damian Muskus OFM. Uroczystość odbyła się w bazylice Matki Bożej Anielskiej w kalwaryjskim sanktuarium. „Wchodzicie na kapłańską drogę w czasie, gdy Kościół ożywia pamięć o miłosiernej miłości Boga. Trzeba zatem, abyście u progu kapłańskiej posługi zadali sobie...
O. Czesław Gniecki wizytatorem generalnym

20 maja 2016r. O. Czesław Gniecki został mianowany Wizytatorem Generalnym w Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce. O. Czesław Gniecki urodził się 1 sierpnia 1953 w Lubomierzu w powiecie limanowskim w rodzinie Antoniego i Marii zd. Bożek. Do franciszkanów wstąpił w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP 1 września 1973. Po ukończeniu rocznego nowicjatu złożył pierwszą profesję 2 września 1974. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych złożył śluby wieczyste 4...
Wizytator Generalny

Dnia 20 maja 2016 r. o. Generał Michael A. Perry mianował Wizytatorem Generalnym naszej Prowincji o. Ezdrasza Biesoka ofm. W dniu 6 czerwca o. Wizytator spotkał się z Zarządem Prowincji, przedstawił się i przedstawił dekret nominacyjny. Od połowy września rozpocznie on wizytowanie klasztorów i rozmowy ze współbraćmi. O. Ezdrasz Franciszek Biesok urodził się 24 stycznia 1963 r. w. Cieszynie. Jest członkiem prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce. Po nowicjacie, który...
Wizyta Ojca Ivana Sesara Definitora Generalnego

W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. o. Definitor Generalny Ivan Sesar odwiedził niektóre wspólnoty naszej Prowincji. Ojciec Definitor zajmuje się Prowincjami Konferencji Północnosłowiańskiej: Polskimi, Ukraińską, Słowacką i Czeską, Fundacją dla Rosji i Kazachstanu, oraz Prowincjami Konferencji Południowosłowiańskiej, która obejmuje prowincje byłej Jugosławii. Ponadto otacza opieką współbraci w Albanii. Celem wizyty w Polsce o. Definitora było bliższe zapoznanie się z...
Sw. p. o. Justynian Rosa

Zmarł o. Justynian Stefan Rosa z klasztoru w Tarnowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 09.04. 2016r. w klasztorze w Tarnowie. Mszy św. pogrzebowej o 14.30 przewodniczył o. biskup Damian Muskus a kazanie wygłosił o. Amadeusz Irzyk. Ciało o. Justyniana zostało złożone w grobowcu zakonnym na Starym cmentarzu przy ul. Narutowicza. O. Justynian Stefan Rosa ur. 01.01.1945r. w Skale. Zmarły przeżył 54 lata w Zakonie Braci Mniejszych OFM i przez 45 lat pełnił posługę...
Order dla o. Jerzego Twaroga

Dnia 11 marca 2016 roku, w siedzibie Ambasady Polskiej w Buenos Aires, Pan Ambasador Marek Pernal wręczył uroczyście Dwa Ordery Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzemu Jackowi Twarogowi. Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – to drugie pod względem precedencji polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu...
Egzamin magisterski

Br. Beniamin Jerzy Synycja napisał pracę z patrologii pod kierownictwem o. dra Rolanda Pancerza, pt.: Modlitwa w świetle „Drabiny raju” św. Jana Klimaka. Br. Bonawentura Michał Wierzejewski napisał pracę z filozofii pod kierownictwem o. dra Franciszka Salezego Nowaka, pt.: O materii i materialności – studium nad paradygmatami filozofii klasycznej i procesualnej. Br. Martynian Marcin Czechowski napisał pracę z patrologii pod kierownictwem o. dra Aleksandra Sitnika,...
Sp. o. Petroniusz Powęzka

Uroczystości żałobne w intencji zmarłego 4 marca 2016 roku kapelana sióstr bernardynek w Łowiczu, ś.p. ojca Petroniusza Powęzki OFM, trwały przez trzy dni: 6 i 7 marca miały miejsce w Łowiczu, a 8 marca w Radecznicy. W niedzielę 6 marca biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba celebrował w intencji zmarłego uroczystą sumę o godz. 10.00 w kościele sióstr bernardynek z udziałem wiernych miasta Łowicza. W poniedziałek o godz. 9.00 została wprowadzona do kościoła...
1 2 3 4 5 6 7 8 »


Zapraszamy na strony poszczególnych klasztorów i agend prowincjalnych


Zapraszamy na strony poszczególnych klasztorów i agend prowincjalnych