A

A


Zmiana adresu klasztoru w Dukli
Zmianiła się nazwa ulicy i numer posesji naszego klasztoru w Dukli. Obecny adres to: Klasztor OO. Bernardynów; ul. Bernardyńska 2; 38-450 DUKLA
138 Zebranie plenarne KWPZM
Na Jasnej Górze, w dniach 16-17 maja odbyło się dwudniowe, 138 zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Przełożeni zakonni rozmawiali o wyzwaniach związanych ze współczesną ewangelizacją w świetle przemian dokonujących się w naszym społeczeństwie, a także oczekiwań jakie płyną ze strony...
Spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich
W dniach 14-15.05.2017 w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich. W kalwaryjskim klasztorze zebrali się wyżsi przełożeni Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów. Pierwszy dzień spotkania był okazją do braterskich rozmów....
TRZECIOMAJOWE ŚWIĘTOWANIE W PRZEWORSKU
Piękną tradycją w Przeworsku stało się coroczne organizowanych głównych miejskich obchodów z okazji Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w kościele OO. Bernardynów. Klimat gotyckiej, 550-letniej świątyni sprzyja modlitwie za Ojczyznę. Dodatkowym argumentem jest pamięć o...
Nowy Minister Prowincjalny
We wtorek - 25.04.2017 - Kapituła Prowincjalna OO. Bernardynów (Prowincja Niepokalnego Poczęcia Najśw. Maryi Panny OFM), obradująca w Kalwarii Zeb. pod przewodnictwem Wizytatora Generalnego, O. Ezdrasza Biesoka, wybrała nowego Ministra Prowincjalnego oraz Zarząd Prowincji. Ministrem Prowincjalnym został O. Teofil Czarniak. Jego...
Przygotowania do proklamacji Świętego Antoniego Patronem Przeworska
Z radością informujemy, że zbliża się chwila ogłoszenia dekretu Stolicy Apostolskiej ustanawiającego Świętego Antoniego z Padwy Patronem Miasta Przeworska. Uroczysta Msza Święta z udziałem księży biskupów, przedstawicieli dwóch dekanatów przeworskich i władz miasta odprawiona zostanie w...
Zobacz wszystkie