A

A


Przygotowania do proklamacji Świętego Antoniego Patronem Przeworska
Z radością informujemy, że zbliża się chwila ogłoszenia dekretu Stolicy Apostolskiej ustanawiającego Świętego Antoniego z Padwy Patronem Miasta Przeworska. Uroczysta Msza Święta z udziałem księży biskupów, przedstawicieli dwóch dekanatów przeworskich i władz miasta odprawiona zostanie w...
Na drodze do koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku
Arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski powołał komisję historyczno-liturgiczno-duszpasterską ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 17 lutego br. w przeworskim konwencie. Aby mogło dojść do koronacji, obok...
Śp. O. Kazimierz Żuchowski
O. Kazimierz Stanisław Tadeusz Żuchowski urodził się 19 grudnia 1933 roku w Łęczycy, w ówczesnym województwie i diecezji łódzkiej, w rodzinie Antoniego i Marii Białeckiej. Po II wojnie światowej uczęszczał do szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości. W wieku 16 lat ukończył IX klas Gimnazjum Koedukacyjnego w Łęczycy. 22...
Nowi diakoni
W sobotę 25 marca 2017, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej O. Bp Damian Muskus OFM udzielił dwóm naszym braciom święceń diakonatu. Święcenia otrzymali br. Daniel Kęska i br. Polikarp Chudy.
Pogrzeb Brata Jana
W piątek rano 3 marca 2017 r. w klasztorze krakowskim odszedł do Pana br. Jan Wiśniowski. Brat Jan, syn Jana i Anny Biernat, urodził się 8 lipca 1956 r. w Zawadzie Uszewskiej w diecezji tarnowskiej. Do Zakonu wstąpił 2 września 1975 r. Profesję wieczystą złożył 4 października 1980 r. Przeżył lat 61, z czego w Zakonie 41. Brat Jan w...
O. Ewaryst Tomala powrócił do domu Ojca
O. Ewaryst (Jan Kanty) Tomala OFM, urodził się 12.10.1934 w Nowej Wsi (d. bielsko-żywiecka). Do Zakonu wstąpił 26.08.1959, profesję wieczystą złożył 23.02.1964. Został wyświęcony na kapłana 4 czerwca 1966 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do 1970 roku pracował jako katecheta w Olsztynie, później krótko w Rzeszowie, a...
Zobacz wszystkie


Zapraszamy na strony poszczególnych klasztorów i agend prowincjalnych


Zapraszamy na strony poszczególnych klasztorów i agend prowincjalnych